Zkušební provoz nových webových stránek. Práce na nich stále probíhá, jednotlivé části budou postupně doplňovány.

-

Dokončena dokumentace pro stavební povolení BD Krč

-

Zpracovává se stavebně technický průzkum pro demolici objektu v ulici Návršní. Demolice stávajícího domu v nevyhovujícím stavu uvolní prostor pro doplnění městského bloku novým bytovým domem s 15 bytovými jednotkami

-

-

-

-